Přečteno: Děti a svět pohádek

Autor: Michal Černoušek
Počet stran: 200
Rok vydání: 2019
Nakladatelství: Portál
Anotace: Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu. Kniha přináší studie o jednotlivých pohádkách: Popelka (o sourozenecké rivalitě, čistotnosti, o odpoutávání od matky), Perníková chaloupka (o sourozenecké solidaritě, o nenasytnosti, o proměnách mateřské postavy, o vývoji k nezávislosti), Sněhurka a sedm trpaslíků (o žárlivosti, narcismu, otcovské zradě a každodenní práci), Princ Bajaja (o mýtu hrdiny, maskulinitě, o chlapeckém ideálu, o symbolice trojky), Dlouhý, Široký a Bystrozraký (o boji proti zlu, o přechodových rituálech, o dostatečně dobrém otci a identifikaci s ním), Červená karkulka (o pokušení, o lykantropii, o vztahu dívenky k maskulinitě, o nevyzrálé erotice, o existenciální krizi puberty). Dále kniha obsahuje studie Význam čertů v pohádkách (zlehčení zla, vykonavatelé trestu) a Pohádky jako průprava k řešení problémů a Pohádky a dvojí tvář ideálu (o problému ztotožňování a o přitažlivosti špatného ideálu)

Z mého pohledu...
Knížka na první pohled kouzelná byla vydána poprvé už v roce 1990 a já jsem moc ráda, že se nakladatelství Portál rozhodlo ji letos vydat znova. Autor - Michal Černoušek byl psycholog, publicista a také pedagog a mimo jiné se věnoval přesahu a vlivu psychologie v dalších oborech.

I přes to, že se jedná o odbornější knihu, kterou uvítají spíše náročnější čtenáři, autorův styl psaní je poměrně poutavý a sdělování informací nenásilné. Klade důraz především na důležitost a význam pohádek, hlavně těch klasických (i když o moderních se také rozepisuje).

Po úvodu následuje rozbor několika tradičních pohádek, mezi kterými nechybí například Popelka, Sněhurka, Perníková chaloupka nebo Červená karkulka. I když jsem se postupně s věkem v pohádkách snažila najít něco víc, než jen základní příběh, pomocí této knihy jsem se toho dozvěděla hodně nového a autor mi svým způsobem otevřel oči, protože spoustu věcí mi dříve vůbec nedocházelo.

Michal Černoušek nás zároveň učí, na co vše je třeba se při čtení pohádek zaměřit a jak z nich vytížit maximum a myslím si, že tuto knihu rozhodně ocení i rodiče. Podtitul Kouzlo vyprávěného slova je podle mě naprosto výstižný.

Závěrem bych vám knihu chtěla určitě doporučit. Ať už jste rodiče, kterým pomůže lépe předat poselství pohádek a nebo se zajímáte o psychologii jako takovou, určitě vám autor prostřednictvím knihy předá mnoho informací.

Za zaslání mockrát děkuji nakladatelství Portál a vy si knihu můžete pořídit skrze odkaz (zde).

Komentáře

Oblíbené příspěvky